Spelregels

De inzendtermijn is gesloten op 10 september 2018.

Voor de LOFonderscheiding voor Vakinformatie 2019 kun je producten, diensten of andere uitgeefprestaties of -proposities die VOOR EIGEN REKENING EN RISICO in de markt werden gezet voordragen. Elke voordracht is voorzien van een volledig ingevuld online deelnameformulier.

Als je het deelnameformulier instuurt, ga je automatisch akkoord met de volgende spelregels:

* Voordrachten worden alleen in behandeling genomen als het online deelnameformulier VOLLEDIG is ingevuld. Het invullen van het voordrachtformulier is niet ingewikkeld en kost weinig tijd. Alleen met VOLLEDIG INGEVULDE formulieren kan het LOF College zich een goed beeld vormen van je voordracht.

* Met de inzending van je voordracht stem je ermee in om op verzoek daartoe van de organisatie eventueel aanvullende informatie te sturen binnen een bepaalde termijn zodanig dat het College zich een voldoende duidelijk beeld kan vormen van bijvoorbeeld de positionering, bedrijfseconomische positie en vooruitzichten van je voordracht. Aanvullend kun je bijvoorbeeld recent lezersonderzoek of promotiemateriaal meesturen.

* Met de inzending van je voordracht stem je ermee in om op verzoek aanvullend 12 exemplaren van ieder eventueel printonderdeel van je voordracht binnen de gestelde termijn op te sturen aan de organisatie voor de individuele beoordeling door de Collegeleden.

* Meedoen betekent verder dat wanneer je voordracht wordt genomineerd voor een beoordeling door het plenaire College, je bereid bent om

– een aantal mogelijke aanvullende vragen van de Collegeleden te beantwoorden op 3 december 2018;

– je voordracht te presenteren aan het plenaire College in een 5 minuten durende pitch en ter plekke vragen van het College te beantwoorden.

* Met de inzending van je voordracht stem je ermee in dat alle ingezonden onderdelen van je voordracht eigendom worden van de organisatie en binnen drie maanden na de bekendmaking van de winnaar worden vernietigd. Je informatie wordt uitsluitend gedeeld met het LOF College voor Vakinformatie en strikt vertrouwelijk behandeld.

* De spelregel die we voor de ‘jury-gerelateerde’ inzendingen hanteren, is dat de juryleden tot consensus komen over de winnaar op basis van argumenten. Als dat niet lukt, dan wordt er gestemd waarbij juryleden die op de een of andere manier zijn verbonden aan de desbetreffende inzending, zich van stemming onthouden.

* Over de uitslag en beweegredenen van het LOF College zal niet anders worden gecommuniceerd dan in het LOF Collegerapport 2019.

Waar moet je voordracht ten minste aan voldoen?

De LOFonderscheiding voor Vakinformatie is de meest prestigieuze onderscheiding voor mediaproducten, diensten of prestaties t.a.v. vakinformatieve en professionele publicaties voor beroep, bedrijf, branche, wetenschap en opleidingen. Iedere mediaonderneming, gebruiker of adverteerder kan voordrachten insturen; een inzender hoeft niet per se lid te zijn van branchevereniging Media voor Vak & Wetenschap (MVW).

Winnaars van voor 2017 en alle LOF-nominaties uit het verleden kunnen opnieuw worden voorgedragen.

De voordrachten:

  • zijn na 2015 in Nederland gelanceerd en/of her-/vernieuwd;
  • zijn content-gerelateerd (bestaan niet uitsluitend uit software of een expositie);
  • zijn een autoriteit in hun desbetreffende marktsegment;
  • hebben een aantoonbaar gezond bedrijfseconomisch perspectief;
  • moeten redelijkerwijs door het College kunnen worden beoordeeld. In de praktijk betekent dit dat Engelstalige voordrachten mee kunnen doen.

Meer dan één product/dienst voordragen is mogelijk. Per deelnameformulier kan één voordracht worden ingestuurd.