LOF College voor Vakinformatie 2019

De winnaar van de LOFonderscheiding voor Vakinformatie 2019 wordt gekozen door het LOF College voor Vakinformatie.

Goede informatie en effectieve informatievoorziening is van wezenlijk belang voor elke professional (in opleiding) in beroep en bedrijf en in elke professie. Daarom is het LOF College breed samengesteld uit vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, politiek, wetenschap, journalistiek en uitgeefmedia. De Collegeleden maken op persoonlijke titel deel uit van het LOF College voor Vakinformatie.

Het LOF College wordt voorgezeten door mevrouw Annemarie Jorritsma en bestaat uit:

  • Hoogleraar Kitty Koelemeijer, Nyenrode Business Universiteit; bestuurder en ondernemer
  • Hoogleraar Bart Brouwers, RU Groningen; media-ondernemer en -expert
  • Hoogleraar Valerie Frissen, Universiteit van Leiden; directeur SIDN fonds; toezichthouder
  • Michiel Bicker Caarten, mediaspecialist en auteur
  • Hoogleraar Jeroen van Erp, Delft University of Technology; partner/oprichter Fabrique
  • Sandra Kroon, bestuur en management consultant, mediaprofessional
  • Dries van Ingen, algemeen directeur Boom uitgevers Amsterdam (1996-2017); winnaar van de LOF prijs 2015, thans directeur a.i. Poetry International Rotterdam; executive coach en consultant innovatie uitgeverijen
  • Geert Noorman namens Stichting LOF

Het college wordt ondersteund door LOF-secretaris Nineke van Dalen, tevens secretaris van branchevereniging Media voor Vak & Wetenschap (MVW).

De LOF Collegeleden komen in een besloten Collegevergadering bijeen om een laureaat te kiezen. Deze wordt bekendgemaakt tijdens de feestelijke jaarbijeenkomst van Media voor Vak & Wetenschap op 31 januari 2019 en via de media.

De onderscheiding bestaat uit een geldbedrag van € 10.000,- en een oorkonde. Dit geldbedrag wordt beschikbaar gesteld door de Stichting LOF.